ceny alternativních paliv ve Japonsko

Cena LPG ve Japonsko v

Cena LPG ve Japonsko v
lpg-propane-price-japan

V posledních letech se japonská politika přeorientovala na využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně bio LPG, jako hlavního zdroje energie, jak je uvedeno ve "Strategickém energetickém plánu" nebo "Dlouhodobé strategii podle Pařížské dohody", které vydala japonská vláda (dále jen "vláda"). Pro realizaci dekarbonizované společnosti je rovněž nutné účinně využívat stávající zdroje energie a zároveň podporovat politiku obnovitelných zdrojů energie.

Je nepopiratelným faktem, že LPG je palivo, které poskytuje vynikající ekologické a ekonomické parametry a má důležitou roli jako "poslední záchrana v případě nouze". Výjimečné a výhodné přínosy LPG byly v minulosti dobře prokázány při katastrofách, jako bylo například velké východojaponské zemětřesení v roce 2011. LPG se navíc na japonském trhu již etabloval jako levná a snadno použitelná alternativa. Kromě toho existuje spolehlivá a silná dodavatelská síť po celém Japonsku. Lze tedy říci, že LPG je z hlediska japonské energetické bezpečnosti srovnatelně lepší než ostatní zdroje energie.

Tento názor zdůraznil pro japonskou vládu, že je důležité, aby provozovatelé LPG usilovali nejen o "kvantitu (objem prodeje)", ale také o zlepšení "kvality" (např. příspěvek k politice životního prostředí), aby přispěli k dosažení udržitelné společnosti a posílili naši schopnost reagovat na katastrofy. Tím zdůraznila zásadní odpovědnost a hrdost odvětví LPG a jeho účastníků a umožnila tomuto odvětví usilovat o udržitelnou společnost, v níž je LPG jasnou volbou nejen z hlediska životního prostředí, ale i z ekonomického hlediska.

Stejně jako v mnoha jiných zemích je i v Japonsku LPG, tím spíše BioLPG, chápán jako alternativa dopravy s nejlepší cenou a snadným použitím.

Průměrná cena LPG Autogas ve Japonsko v

Průměrná cena LPG Autogas ve Japonsko v je

£/ltr

Průměrná cena LPG ve Japonsko

Ceník podle čerpací stanice ve Japonsko

Zprávy o cenách LPG ve Japonsko

Více informací o cenách autoplynu ve Japonsko

Proč byste se měli zajímat o LPG?

Nové modely lpg na stlačený zemní plyn na prodej

Více o stlačeném zemním plynu lpg

Značky lpg