ceny alternativních paliv ve Kanada

Cena LPG ve Kanada v

Cena LPG ve Kanada v
lpg-propane-price-canada

Kanada je jedním z největších producentů LPG na světě a její zájem o podporu používání autoplynu jako automobilového paliva je velký.

Z tohoto důvodu byla cena automobilového LPG v posledních letech stabilní, i když podléhala výkyvům, které se mohou vyskytnout na trhu s ropou, zejména v menší míře na trhu s metanem.

Ekonomická výhodnost používání LPG jako paliva je silně podpořena relativním daňovým zvýhodněním. Daňové zatížení benzinu a nafty v Kanadě roste, což zvyšuje konkurenceschopnost LPG.

LPG je v Kanadě určitě nejlevnějším alternativním palivem pro dopravu

Průměrná cena LPG Autogas ve Kanada v

Průměrná cena LPG Autogas ve Kanada v je

$/gallon

Průměrná cena LPG ve Kanada

Ceník podle čerpací stanice ve Kanada

Zprávy o cenách LPG ve Kanada

Více informací o cenách autoplynu ve Kanada

Proč byste se měli zajímat o LPG?

Nové modely lpg na stlačený zemní plyn na prodej

Více o stlačeném zemním plynu lpg

Značky lpg