ceny alternativních paliv v Oceánie

Cena LPG v Oceánie v

Cena LPG v Oceánie v
ceny-lpg-oceanie

Tichomořské ostrovní země a území (PICT), které tvoří převážnou většinu kontinentálních států v Oceánii, čelí zvláštním problémům s dodávkami energie kvůli své malé a odlehlé ostrovní geografické poloze, omezeným přírodním zdrojům a velkým vzdálenostem od hlavních trhů. Většina PICTS se při uspokojování svých potřeb silně spoléhá na dovážené ropné produkty. Tato závislost znamená, že jsou silně ovlivněny kolísavou cenou ropy a navíc tyto země patří mezi nejzranitelnější z hlediska klimatických změn a přírodních katastrof.

Historicky existovaly omezené možnosti, jak nahradit kapalná ropná paliva, jako je petrolej, benzín a nafta. Nedávný vývoj na trhu však tuto situaci změnil. Liquefied Petroleum Gas (LPG) stále více nabízí nízkoemisní a cenově dostupná prozatímní řešení při přechodu od kapalných paliv získaných z ropy k obnovitelné energii.

Všechny PICTS již používají LPG, především pro vaření doma, a nacházejí významné příležitosti pro expanzi v automobilovém sektoru. Argumentem pro provedení této změny jsou zdravotní důvody, udržitelnost životního prostředí a úspory nákladů pro řidiče. Zvýšení objemu by mohlo způsobit, že se některé PICT stanou velkými spotřebiteli, což by mohlo mít významný dopad na dodávanou cenu. Začlenění používání LPG do dopravy by znamenalo zdražení LPG v jakémkoli jiném odvětví.

Průměrná cena LPG Autogas v Oceánie v

Noticias sobre el precio del GLP en el Mundo

12. května 2022. Obchodníci s propanem – a zemědělci, kterým slouží – musí být připraveni na prakticky jakékoli povětrnostní podmínky, od nižších než normálních teplot, které vyžadují vytápění pro hospodářská zvířata, přes déšť, který zdržuje výsadbu plodin, až po období sucha, která vedou ke zvýšení objemu zavlažovacích galonů. Během těchto nepříznivých povětrnostních událostí nebo bezprostředně po nich docházelo k dlouhodobým výpadkům proudu. Závažné problémy související s počasím způsobily velkou část nárůstu dlouhodobých výpadků

Obchodníci s propanem po celé zemi zintenzivnili své úsilí komunikovat se zákazníky společnosti ag a poskytovat energii nezbytnou k udržení provozu farem v nepředvídatelných povětrnostních podmínkách. Vzhledem k tomu, že potřeba čisté a spolehlivé energie na farmě roste spolu s nepříznivými povětrnostními jevy, mohou zařízení poháněná propanem nabídnout zákazníkům okamžitá řešení, která splňují provozní a ekologické cíle.

Více informací o cenách autoplynu v Oceánie

Proč byste se měli zajímat o LPG?

Nové modely lpg na stlačený zemní plyn na prodej

Více o stlačeném zemním plynu lpg

Značky lpg