ceny alternativních paliv ve Polsko

Cena LPG ve Polsko v

Cena LPG ve Polsko v
lpg-propane-price-poland

LPG (zkapalněný ropný plyn) je kapalný plyn. Získává se hlavně při rafinaci ropy jako lehčí frakce ropy. V Evropě se však většina plynu získává při separačním procesu během těžby zemního plynu z tzv. mokrých plynových polí v Severním moři. V Polsku se komerčně používá propan a směs propanu a butanu. Nejčastěji se však používá směs propanu a butanu (autoplyn).

Palivo ve formě LPG je v současnosti hlavním alternativním palivem běžně používaným k pohonu vozidel. V Polsku vznikl široce dostupný trh s LPG již v 90. letech minulého století. Konec 20. a začátek 21. století byl ve znamení dynamického rozvoje trhu s LPG. Od roku 2005 došlo ke stabilizaci prodeje LPG a počtu vozidel upravených na LPG.

Volba alternativního zdroje paliva se zdá být bezpečným řešením a v Polsku je nejoblíbenějším alternativním palivem LPG. I když i u tohoto paliva došlo k nárůstu, není tak drastický jako v případě tradičních paliv. Prodej LPG na čerpacích stanicích v Polsku v průměru postupně roste ve srovnání s předchozím rokem.

V Polsku je cena autoplynu plně akceptována trhem, a proto je v Polsku velmi konkurenceschopná při zachování značných úspor v porovnání s jinými palivy.

Průměrná cena LPG Autogas ve Polsko v

Průměrná cena LPG Autogas ve Polsko v je

zl/litr

Průměrná cena LPG ve Polsko

Ceník podle čerpací stanice ve Polsko

Zprávy o cenách LPG ve Polsko

Více informací o cenách autoplynu ve Polsko

Proč byste se měli zajímat o LPG?

Nové modely lpg na stlačený zemní plyn na prodej

Více o stlačeném zemním plynu lpg

Značky lpg