Stejně snadné jako nalévání benzínu a bez možnosti rozlití.