Legendární výrobce se rozhodl pro nejmodernější technologii