kde natankovat alternativní paliva

Ekologická vozidla na trhu v

Roman Frey 09:25 AM Zprávy

Silniční doprava je klíčovým faktorem sociálního a hospodářského rozvoje a soudržnosti různých území. Jeho protipólem je však vysoká spotřeba energie a vysoká úroveň emisí skleníkových plynů, jakož i přetížení silniční sítě a vysoká nehodovost.

Cestující mohou využít výhod silniční dopravy a výrazně snížit její negativní dopady, a to buď dodržováním několika jednoduchých rad týkajících se výběru ekologičtějších vozidel, efektivnější jízdy nebo používání nízkoobjemových alternativ k osobním automobilům. Ve většině případů tato opatření také šetří peníze a zlepšují životní prostředí.

V posledních letech se benzinová a naftová vozidla stala mnohem čistšími z hlediska kvality emisí do ovzduší, tj. škodlivin, které mají vliv na lidské zdraví. Došlo také ke zlepšení, i když méně významnému, spotřeby paliva, a tedy i emisí CO2 u vozidel s konvenčním pohonem. Mnohé z pokroků, jako je snižování velikosti, katalyzátory nebo účinky elektrických zařízení a klimatizace, se vztahují i na vozidla na alternativní paliva a hybridní technologie.

LPG

CNG

E85

Vodík