čerpací stanice ve portugalsko

Cena CNG ve portugalsko v

Roman Frey 09:37 AM Zprávy
stanice-cng-portugalsko

Portugalsko v posledních letech zavedlo energetickou politiku založenou na zvyšování energetické účinnosti a podpoře energie z obnovitelných zdrojů jako nástroje boje proti změně klimatu, snižování vnější energetické závislosti a přispívání k bezpečnosti dodávek.

Z tohoto důvodu portugalská vláda definuje minimální požadavky na zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, mimo jiné včetně čerpacích stanic na CNG, které budou stanoveny prostřednictvím povinného přijetí vnitrostátních politických rámců, jakož i společné technické specifikace pro tato čerpací místa a požadavky na informace pro uživatele.

Tento národní akční rámec tedy zahrnuje posouzení současné situace a budoucího vývoje trhu s alternativními palivy v odvětví dopravy v Portugalsku a rozvoj plánovaných infrastruktur, případně s přihlédnutím k přeshraniční návaznosti, a stanoví národní cíle a úkoly pro vytvoření těchto infrastruktur, konkrétně v oblasti zemního plynu, jakož i opatření nezbytná k zajištění jejich splnění.

Používání zemního plynu pro vozidla, CNG, může přinést ekonomické i ekologické úspory. Náklady spojené se zemním plynem jsou výrazně nižší než u konvenčních paliv (nafta a benzin) a díky svým vlastnostem zajišťuje čisté spalování. Z hlediska životního prostředí jsou v porovnání s tradičními palivy nižší i emise spojené s tímto alternativním palivem. V posledních letech byl proto v Portugalsku definován právní rámec na podporu využívání zemního plynu jako alternativy ke konvenčním palivům v odvětví dopravy.

Infrastruktura pro dodávky vozidel na zemní plyn se v Portugalsku stále vyvíjí. Na konci roku 2015 bylo veřejnosti k dispozici 6 plnicích stanic CNG.

Síť čerpacích stanic na CNG se v Portugalsku rozvíjí a neustále roste, i když počet čerpacích míst je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi stále nízký

.

V současné době je v Portugalsku otevřeno 16 plnicích stanic CNG pro veřejnost a několik desítek dalších se připravuje.

Mapa plnicích stanic CNG ve portugalsko

Seznam plnicích stanic CNG ve portugalsko

NAMEADDRESSCITY
GALPA4 IP4Km3,2e4,1-SCUT Grande Porto,Lanço Sendim, 4460-739Leça do Balio
DOUROGASR. Estr. Nacional Nº1 1711, 4535-214Mozelos
DOUROGASLugar de Urjais, 5370-132Vila Flor
GALPN3 Km 8,966, 2050-000Azambuja
DOUROGASQ.ta da Mendanha, 2580-491Carregado
DOUROGASRua José Malhoa, Bairro Casal do Monte Lote 16, 2660-699Santo António dos Cavaleiros
DOUROGASEstr. do Caia, 7350-443Elvas
DOUROGASQ.ta da Marquesa IVPalmela
DOUROGASRua José Malhoa n 1Loures
DOUROGASQuinta da MedanhaCarregado
DOUROGASA25Vilar Formoso
DOUROGASM603Mirandela
DOUROGASRua do CoutoEscariz
Transportes UrbanosRua Quinta de Santa Maria MaximinosBraga
DOUROGASR. Eng. Luís Delgado dos SantosPorto
DOUROGASA41Maia

Novinky o plnicích stanicích CNG ve portugalsko

Více informací o cenách CNG ve portugalsko

Proč se zajímáte o CNG?

Nové modely CNG na stlačený zemní plyn na prodej

Více o stlačeném zemním plynu CNG

Značky CNG