Det er efter al sandsynlighed det mest levedygtige alternativ på kort sigt.