hvor man kan tanke alternative brændstoffer

Økobiler på markedet i

Roman Frey 09:25 AM Nyheder

Vejtransport er en nøglefaktor for social og økonomisk udvikling og sammenhængen i de forskellige territorier. Men dets modstykke er et højt energiforbrug og høje niveauer af drivhusgasemissioner, ud over at det forårsager overbelastning af vejnettene og en høj ulykkesrate.

Rejsende kan drage fordel af vejtransport og reducere dens negative påvirkning væsentligt, enten ved at følge nogle få enkle tips om at vælge renere køretøjer, køre mere effektivt eller bruge alternativer til personbiler. I de fleste tilfælde vil disse handlinger også føre til økonomiske besparelser og en forbedring af miljøet.

I de senere år er benzin- og dieselkøretøjer blevet meget renere med hensyn til emissioner, der påvirker luftkvaliteten; det vil sige forureninger, der har en indvirkning på menneskers sundhed. Der er også sket forbedringer, omend mindre markante, i brændstofforbruget og dermed i CO2-emissionerne fra køretøjer, der anvender konventionelle brændstoffer. Mange af fremskridtene, såsom størrelsesreduktion, katalysatorer eller virkningerne af elektrisk udstyr og aircondition, er også anvendelige til køretøjer med alternative brændstoffer og dem med hybridteknologi.

LPG

CNG

E85

Brint