Πρακτικά το ίδιο με τον ανεφοδιασμό με παραδοσιακά καύσιμα