Κατά πάσα πιθανότητα η πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση βραχυπρόθεσμα