Ένας γίγαντας με πόδια συμπιεσμένου φυσικού αερίου για μεγάλες αποστάσεις