Μερικά από τα μοντέλα CNG με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη