Αμερικανός κατασκευαστής προσφέρει μεγάλα οχήματα φυσικού αερίου