Το μεγάλο φορτηγό με συμπιεσμένο φυσικό αέριο που έρχεται από τις ΗΠΑ.