Ένα ρεκόρ με αυτοκίνητο που κινείται με υδρογόνο δείχνει τις δυνατότητες