πού μπορείτε να ανεφοδιάσετε εναλλακτικά καύσιμα

Eco οχήματα στην αγορά τον

Roman Frey 09:25 AM Νέα

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν βασικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και τη συνοχή των διαφόρων περιοχών. Ωστόσο, το αντίτιμό του είναι η υψηλή κατανάλωση ενέργειας και τα υψηλά επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η πρόκληση συμφόρησης στα οδικά δίκτυα και υψηλού ποσοστού ατυχημάτων.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να επωφεληθούν από τα οφέλη των οδικών μεταφορών και να μειώσουν σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις τους, είτε ακολουθώντας μερικές απλές συμβουλές για την επιλογή καθαρότερων οχημάτων, είτε οδηγώντας πιο αποδοτικά, είτε χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις χαμηλής πληρότητας αντί του επιβατικού αυτοκινήτου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι ενέργειες θα εξοικονομήσουν επίσης χρήματα και θα βελτιώσουν το περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια, τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα έχουν γίνει πολύ καθαρότερα όσον αφορά τις εκπομπές αερίων ρύπων, δηλαδή ρύπων που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Υπήρξαν επίσης βελτιώσεις, αν και λιγότερο σημαντικές, στην κατανάλωση καυσίμου και, ως εκ τούτου, στις εκπομπές CO2 των συμβατικών οχημάτων με καύσιμα. Πολλές από τις εξελίξεις, όπως η μείωση του μεγέθους, οι καταλυτικοί μετατροπείς ή οι επιπτώσεις του ηλεκτρικού εξοπλισμού και του κλιματισμού, ισχύουν επίσης για τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων και την υβριδική τεχνολογία.

LPG

CNG

E85

Hidrógeno