missä voi tankata vaihtoehtoisia polttoaineita

Eco-ajoneuvot markkinoilla

Roman Frey 09:25 AM uutiset

Tieliikenne on keskeinen tekijä sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen ja eri alueiden yhteenkuuluvuuden kannalta. Sen vastakohtana on kuitenkin suuri energiankulutus ja suuret kasvihuonekaasupäästöt, minkä lisäksi se ruuhkauttaa tieverkkoja ja aiheuttaa paljon onnettomuuksia.

Matkailijat voivat hyödyntää tieliikenteen etuja ja vähentää huomattavasti sen kielteisiä vaikutuksia joko noudattamalla muutamia yksinkertaisia vinkkejä puhtaampien ajoneuvojen valinnasta, ajamalla tehokkaammin tai käyttämällä henkilöautojen vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Useimmissa tapauksissa nämä toimet säästävät myös rahaa ja parantavat ympäristön tilaa.

Viime vuosina bensiini- ja dieselajoneuvoista on tullut paljon puhtaampia ilmanlaatupäästöjen eli ihmisten terveyteen vaikuttavien epäpuhtauksien osalta. Myös perinteisellä polttoaineella toimivien ajoneuvojen polttoaineenkulutus ja siten myös hiilidioksidipäästöt ovat parantuneet, joskin vähemmän merkittävästi. Monet edistysaskeleet, kuten pienentäminen, katalysaattorit tai sähkölaitteiden ja ilmastoinnin vaikutukset, koskevat myös vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja ja hybriditekniikkaa.

NESTEKAASU

Maakaasu

E85

Vety