Japanin laadun parantaminen nesteytetyn kaasun avulla