Vodik i tradicionalni automobili dijele koliko je lako dopunjavanje goriva