Njemačka se tvrtka pridružuje u novoj čistoj budućnosti