Med all sannsynlighet det mest levedyktige alternativet på kort sikt