Skandinavisk nøkternhet med det bredeste spekteret av tunge tilbud