H2 er det vanligste grunnstoffet, men det er vanskelig å finne.