Naar alle waarschijnlijkheid is het meest haalbare alternatief op korte termijn