prijzen van alternatieve brandstoffen in Ierland

LPG prijs in Ierland in

LPG price in
lpg-prijs-ierland

LPG en BioLPG zullen een sleutelrol spelen in de energietransitie van Ierland door gemeenschappen en bedrijven een mobiliteitsalternatief te bieden voor traditionele koolstofintensieve brandstoffen, tegen een concurrerende prijs zonder de transportkosten op te drijven.

Het vervoer, dat verantwoordelijk is voor 20% van de Ierse emissies en de op twee na grootste emitterende sector is, zal een belangrijke rol spelen in de nationale decarbonisatieagenda van Ierland, met de ambitie die in het ontwerp-NHP van Ierland wordt genoemd om het nationale wagenpark tegen 2050 koolstofvrij te maken en het gebruik van alternatieve brandstoffen in de vervoerssector te vergroten, waardoor het belang van het nationale beleidskader van de regering inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor vervoer in Ierland, waarin een langetermijnvisie voor de sector wordt geschetst, toeneemt.

Het feit dat LPG aanzienlijk lager geprijsd is dan andere vervoersalternatieven en geen grote investeringen vergt om in voertuigen te worden gebruikt, betekent dat het economisch gezien in de nabije toekomst ongeëvenaard zal zijn om op grote schaal koolstofvrij te worden gemaakt.

De prijs van LPG in Ierland is ongeveer de helft van de prijs van benzine of diesel, waardoor het in gelijke mate een economisch en milieuvriendelijk alternatief is.

De gemiddelde prijs van LPG Autogas in Ierland in

De gemiddelde prijs van LPG Autogas in Ierland in bedraagt

$/gallon

Gemiddelde LPG-prijs in Ierland

Prijslijst per tankstation in Ierland

Nieuws over LPG-prijzen in Ierland

Meer informatie over Autogas prijzen in Ierland

Waarom bent u geïnteresseerd in LPG?

Nieuwe LPG-modellen op gecomprimeerd aardgas te koop

Meer over gecomprimeerd aardgas LPG

LPG-merken