Czysty i ekonomiczny skroplony gaz ziemny dla transportu