Najprawdopodobniej najbardziej realną alternatywą w krótkim czasie