Wielka ciężarówka ze sprężonym gazem ziemnym pochodzącym z USA.