H2 jest najobficiej występującym pierwiastkiem, ale trudno go znaleźć