Samochody wodorowe i tradycyjne dzielą się tym, jak łatwe jest tankowanie