Duży producent potwierdza swoją wiarę w wodór w przyszłości