kde natankovať alternatívne palivá

Ekologické vozidlá na trhu v

Roman Frey 09:25 AM Novinky

Silničná doprava je kľúčovým faktorom sociálneho a hospodárskeho rozvoja a súdržnosti rôznych území. Jeho protipólom je však vysoká spotreba energie a vysoká úroveň emisií skleníkových plynov, ako aj preťaženie cestných sietí a vysoká nehodovosť.

Cestujúci môžu využiť výhody cestnej dopravy a výrazne znížiť jej negatívne vplyvy, a to buď dodržiavaním niekoľkých jednoduchých tipov týkajúcich sa výberu ekologickejších vozidiel, efektívnejšej jazdy alebo využívaním nízkokapacitných alternatív k osobným vozidlám. Vo väčšine prípadov tieto opatrenia zároveň šetria peniaze a zlepšujú životné prostredie.

V posledných rokoch sa benzínové a naftové vozidlá stali oveľa čistejšími z hľadiska kvality ovzdušia, t. j. znečisťujúcich látok, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie. Zlepšila sa aj spotreba paliva a tým aj emisie CO2 vozidiel s konvenčným pohonom, aj keď menej výrazne. Mnohé z pokrokov, ako napríklad zmenšovanie rozmerov, katalyzátory alebo účinky elektrických zariadení a klimatizácie, sa vzťahujú aj na vozidlá s alternatívnym pohonom a hybridné technológie.

LPG

CNG

E85

Vodík