Prakticky rovnaké ako pri tankovaní tradičných palív