S najväčšou pravdepodobnosťou je v krátkodobom horizonte najživotaschopnejšou alternatívou