Veľký kamión so stlačeným zemným plynom prichádzajúci z USA.