Čistota, jednoduchosť a reálnosť z neho robia dokonalé riešenie