Vodíkové a tradičné autá sa delia o jednoduchosť tankovania