kje natočiti alternativna goriva

Ekološka vozila na trgu v

Roman Frey 09:25 AM NOVICE

Cestni promet je ključni dejavnik družbenega in gospodarskega razvoja ter kohezije različnih ozemelj. Vendar pa je njegova protiutež visoka poraba energije in visoka raven emisij toplogrednih plinov, poleg tega pa povzroča zastoje v cestnih omrežjih in visoko stopnjo nesreč.

Potniki lahko izkoristijo prednosti cestnega prometa in bistveno zmanjšajo njegove negativne vplive, če upoštevajo nekaj preprostih nasvetov o izbiri čistejših vozil, učinkovitejši vožnji ali uporabi nizkoprevoznih alternativ osebnim avtomobilom. V večini primerov bodo ti ukrepi tudi prihranili denar in izboljšali okolje.

V zadnjih letih so bencinska in dizelska vozila postala veliko čistejša z vidika emisij kakovosti zraka, tj. onesnaževal, ki vplivajo na zdravje ljudi. Izboljšala se je tudi poraba goriva in s tem emisije CO2 vozil na konvencionalna goriva, čeprav manj občutno. Številni napredki, kot so zmanjševanje velikosti, katalizatorji ali učinki električne opreme in klimatskih naprav, veljajo tudi za vozila na alternativna goriva in hibridno tehnologijo.

LPG

CNG

E85

Vodik