Veliki tovornjak s stisnjenim zemeljskim plinom, ki prihaja iz ZDA.