По свој прилици, најизводљивија алтернатива у кратком року