Широка палета тешких возила са возилима на природни гас