Х2 је најзаступљенији елемент, али га је тешко пронаћи