Рекорд у аутомобилу на водоник показује потенцијал