bensinstationer i belgien med

etanolstationer i belgien i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
etanol-tankstationer-belgien

E85 Etanol i Belgien börjar marknadsföras på grund av de obestridliga miljömässiga och ekonomiska fördelarna.

Etanol E85 är en blandning av bensin (15 %) och etanol (85 %) som framställs av vegetabiliska råvaror, även känd som etylalkohol eller alkohol, är en flyktig, brännbar, färglös vätska med molekylformeln C2H5OH. I Belgien kallas etanol även för superetanol. Förnybar etanol" framställs av jordbruksråvaror, t.ex. spannmål och sockerbetor, samt avfall och restprodukter som halm. "Syntetisk etanol" framställs som en biprodukt vid etylenproduktion med hjälp av fossilbaserade råvaror.

Förnybar etanol förväntas spela en viktig roll för att uppnå Belgiens energi- och klimatmål fram till 2030. En av de viktigaste faktorerna som begränsar det potentiella bidraget från förnybar etanol till en minskning av koldioxidutsläppen från bilparken är nivån på etanolblandningen i bensin. Ett alternativ för att lösa detta problem är standardisering och användning av etanolblandningar på mellannivå i bensin, t.ex. en E20-kvalitet som kan innehålla etanol (upp till 20 volymprocent) och/eller andra oxygenater (t.ex. ETBE). Arbetet under de senaste fem åren har visat att högre blandningar är ett giltigt alternativ för etanolblandning i bensin.

I en ny EU-rapport betonas Europas fortsatta beroende av fossila bränslen för transporter och bekräftas vikten av växtbaserade biobränslen som en förnybar energikälla som lätt kan ersätta dem.

I Belgien finns det projekt för att bygga bensinstationer som erbjuder etanol, e85 eller e100.

Karta över etanol e85-tankstationer i belgien

Förteckning över etanol e85-tankstationer i belgien

ETANOL E85 IMPLEMENTERAS FÖR NUVARANDE I BELGIEN MED MÅNGA PROJEKT UNDER UTFÖRANDE

Nyheter om etanoltankställen i belgien

27 augusti 2021. Superetanol eller E85, en blandning av SP95-bensin, etanol och biobränsle, kommer snart att erkännas som ett officiellt bränsle i Belgien. Marknadsfört i Frankrike sedan 2007, är detta ekologiska och förnybara bränsle befriat från skatter och säljs för cirka 0,7 euro.

Tyvärr kommer FPS Finans, uppenbarligen inte inspirerad av ekologi, att beskatta dig som bensin. Totalt kommer specialskatterna att utgöra cirka 0,6 euro per liter, vilket höjer priset på detta bränsle till cirka 2,2 euro/liter. Dessutom kräver dess användning en extra elektronisk styrenhet som kostar flera hundra euro och representerar en merförbrukning på cirka 20 %. Oljebolagen måste investera i nya reservoarer och pumpar vid bensinstationer. Följaktligen är superetanol redan död innan den har marknadsförts i vårt land.
22 augusti 2019. Det kommer snart att finnas fler bensinstationer i Belgien som kommer att kunna sälja alternativ till konventionellt bränsle – presenterat som ett grönare och billigare alternativ – efter att energimyndigheterna slutfört ett kungligt dekret.

Dekretet kommer att definiera ramen för belgiska bensinstationer att sälja E85 bioetanol, ett bränsle som består av 85 % biomassa och 15 % bensin som kan få förare att fylla på för ungefär halva priset av konventionell bensin.

Hur man tankar etanol i belgien

Mer information om etanolfordon i belgien

Varför är du intresserad av etanol?

Nya H2 Fordon till salu

Fler artiklar om etanol

Varumärken med etanol