Tankstationer i Indien

Bensinstationer med HVO 100 i Indien i

Bensinstationer med HVO 100 i Indien i
hvo100-tankstationer-indien

De flesta uppskattningar tyder på att Indien år 2028 kommer att vara världens folkrikaste land, och ju större befolkningen är, desto större blir transportbehovet. Indiens regering överväger mycket allvarligt behovet av att införa HVO100 i sin transportbränslemix.

HVO har visat sig vara en framgång och produktionsanläggningar byggs runt om i världen, främst genom att befintliga oljeraffinaderier byggs om till HVO-bioraffinaderier. Problemet på denna marknad är att de storskaliga kommersiella raffinaderierna för vegetabilisk olja är beroende av palmolja som den vanligaste råvaran, vars odling anses vara skadlig för miljön. Det finns ingen HVO-anläggning i Indien, men Indian Oil Corporation har undersökt samförädling av oätliga oljor och spilloljor från matlagning, UCO, i oljeraffinaderier. Med den här tekniken behöver man inte bygga upp en ny bearbetningsanläggning på grönt fält, utan det krävs endast mindre ändringar i den befintliga oljebehandlingsanläggningen.

För att integrera bland annat HVO100 godkände det indiska kabinettet i maj 2018 den nya politiken för biobränslen och den anmäldes i juni 2018. Målet med politiken är att möjliggöra tillgången till biobränslen på den indiska marknaden och därför har man föreslagit ett mål på 5 % HVO-blandning i diesel fram till 2030. För att uppnå detta mål rekommenderas bland annat att man inrättar andra generationens bioraffinaderier (2G) och utvecklar ny teknik för omvandling till biobränslen.

I Indien planeras de första projekten för ett nätverk av HVO100-tankstationer, även om genomförandet fortfarande är marginellt.

Karta över hvo100-tankställen i Indien

Förteckning över hvo100-tankstationer i Indien

DEALERNAMEADDRESSCITY
    
DEALERNAMEADDRESSCITY

Nyheter om bensinstationer med gasol i Indien

Mer information om priserna på hvo100 i Indien

Varför ska du vara intresserad av hvo100?

Nyheter om HVO100

Mer information om biobränslen

hvo100-märken