Tankstationer i Japan

Bensinstationer med HVO 100 i Japan i

Bensinstationer med HVO 100 i Japan i
hvo100-tankstationer-japan

Det kommer att bli intressant att se om alla planerade HVO-projekt i Japan blir verklighet under de kommande åren. Samtidigt bör dock ytterligare tillkännagivanden göras om planerade investeringar från HVO i landet. Det är definitivt ett land att hålla ögonen på under de kommande åren, eftersom de avfallsbaserade råvaruresurserna fortfarande är enorma och Japan har en stark ambition att öka sin andel av den globala biobränslemarknaden.

HVO100-försörjningen till tankställen kommer dock i hög grad att bero på hur snabbt Japans nya anläggningar kan nå full eller nästan full produktionskapacitet. På grund av de relativt höga CAPEX-kostnaderna måste HVO-enheterna utnyttja anläggningens fulla produktionskapacitet för att vara lönsamma.

Med tanke på den nya lagstiftningen i landet, som ökar trycket på att biobränslen ska minska utsläppen av växthusgaser, kommer HVO-producenterna att tvingas att använda en högre andel restprodukter i sina råvaror för att vara konkurrenskraftiga.

I Japan är möjligheten att köpa HVO endast möjlig för privata flottor och det är mycket svårt att teckna avtal med offentliga bensinstationer.

Karta över hvo100-tankställen i Japan

Förteckning över hvo100-tankstationer i Japan

DEALERNAMEADDRESSCITY
    
DEALERNAMEADDRESSCITY

Nyheter om bensinstationer med gasol i Japan

Mer information om priserna på hvo100 i Japan

Varför ska du vara intresserad av hvo100?

Nyheter om HVO100

Mer information om biobränslen

hvo100-märken