Tankstationer i Nya Zeeland

Bensinstationer med HVO 100 i Nya Zeeland i

Bensinstationer med HVO 100 i Nya Zeeland i
hvo100-tankstationer-nya-zeeland

Nya Zeeland överväger att införa ett mandat för hållbara biobränslen den 1 januari 2023. Målet är att öka användningen av bränslen med lägre koldioxidutsläpp inom transportsektorn. I juni 2021 publicerade näringsministeriet och transportministeriet ett samrådsdokument där de viktigaste målen för ett framtida mandat för hållbara biobränslen beskrivs.

Denna nya förordning kommer till exempel inte att innehålla några gränsvärden för inblandning av vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO - förnybar diesel) i diesel eller biobränsle.

I Nya Zeeland kan man bara köpa HVO genom att tanka på bensinstationer, men försäljningen är begränsad till blandningar med en viss andel HVO i diesel, och inte som ren HVO eller HVO100.

Karta över hvo100-tankställen i Nya Zeeland

Förteckning över hvo100-tankstationer i Nya Zeeland

DEALERNAMEADDRESSCITY
    
DEALERNAMEADDRESSCITY

Nyheter om bensinstationer med gasol i Nya Zeeland

Mer information om priserna på hvo100 i Nya Zeeland

Varför ska du vara intresserad av hvo100?

Nyheter om HVO100

Mer information om biobränslen

hvo100-märken