Tankstationer i Schweiz

Bensinstationer med HVO 100 i Schweiz i

Bensinstationer med HVO 100 i Schweiz i
hvo100-tankstationer-schweiz

Som framgår av det schweiziska federala energikontorets (FOE) ståndpunktsdokument är prioriteringen att använda energi så rationellt och ekonomiskt som möjligt. I den federala regeringens biomassastrategi prioriteras livsmedelsproduktion framför användning av biomassa för energiändamål. Dessutom fortsätter den schweiziska federala energimyndigheten att upprätthålla principen att användningen av biomassa för energiändamål inte får leda till att livsmedelsproduktionen eller den biologiska mångfalden direkt eller indirekt förskjuts, vare sig i Schweiz eller utomlands.

Ett annat incitament är skattebefrielsen för förnybara bränslen, såsom HVO, i Schweiz sedan den 1 juli 2008, förutsatt att de uppfyller sociala och ekologiska minimikrav. Kriterierna omfattar minskning av koldioxidutsläpp och miljöskador, bevarande av skogen och den biologiska mångfalden samt beaktande av indirekta effekter.

Vätebehandlade vegetabiliska oljor (HVO) är vegetabiliska oljor som omvandlas till kolväten genom en katalytisk reaktion med väte (hydrogenering). Genom denna process anpassas vegetabiliska oljors egenskaper till fossila bränslen (särskilt diesel) så att de kan komplettera eller helt ersätta dem som en blandning.

Det finns flera platser i Schweiz där HVO 100 finns tillgängligt, men för närvarande säljs det till privata flottor och inte till allmänheten.

Karta över hvo100-tankställen i Schweiz

Förteckning över hvo100-tankstationer i Schweiz

DEALERNAMEADDRESSCITY
    
DEALERNAMEADDRESSCITY

Nyheter om bensinstationer med gasol i Schweiz

Mer information om priserna på hvo100 i Schweiz

Varför ska du vara intresserad av hvo100?

Nyheter om HVO100

Mer information om biobränslen

hvo100-märken